Kinetic Network Theory

KNT bewegingsspecialisten bereiken topniveaus bij atleten met excellente training. Wilt u meer weten over onze aanpak?

CONTACT

EN | NL

OVER ONS

BART VAN NIMWEGEN
STRENGTH & CONDITIONING OR BVNSC

BVNSC kwam voort uit een initiatief van Bart van Nimwegen in 2013. Het initiatief waarin we gaan naar een wereld waarin we streven naar verbetering van kwaliteit in beweging. Elke dag verleggen we grenzen totdat we ze doorbreken. We kunnen zoveel meer halen uit beweging. Bij BVNSC draait elke dag om het beste uit jezelf halen. Deze website is een platform om u te helpen om elke millimeter potentie te benutten.

Om dit te breiken hebben we Kinetic Network Theory (KNT) ontwikkeld. Kort gezegd is KNT de manier om te begrijpen hoe beweging tot stand komt, hoe systemen met elkaar samenwerken of met elkaar concurreren en hoe het gedrag in de kinetische keten in het menselijk lichaam werkt. KNT is de manier om begrip en toepassing van beweging op uw lichaam of dat van uw atleten te leren en te versnellen.

BE ALL YOU CAN BE

Het overdragen van kennis en vaardigheden aan atleten en coaches is een roeping voor ons. We zien veel atleten en coaches die op zoek zijn naar een manier om beter te presteren. Waarbij ze het gevoel kunnen hebben dat ze de intelligentie, talenten en passie die ze hebben, kunnen inzetten voor wat ze willen. Om deze reden hebben we twee programma’s ontwikkeld:

THE ATHLETE DEVELOPMENT PROGRAM
(ADP)

Het Athlete Development Program (ADP) is een traject waar de atleet wordt voorzien van kennis en educatie over het ontwikkelen van atletische vaardigheden. Deze vaardigheden zijn het fundament in het worden van een elite atleet. We kunnen niet beloven dat je het niveau van een elite atleet zal gaan behalen, maar we gaan je zeker de handvaten bieden om dat te kunnen worden(in potentie?)*. We zullen je leren hoe je moet ademen, bewegen, liften*, herstellen, eten, leven en hoe je het beste uit jezelf kan halen binnen competities.

Het doel is dat jij aan het einde van dit traject die atleet bent op de competitie vloer die niet kan wachten om te laten zien wat je kan en waar je in uitblinkt met de overtuiging dat je de potentie hebt om te winnen. Jij bent degene die daar staat om alles te laten zien wat je kan**. Op de competitie vloer staat dan een atleet die strategisch kan denken, feilloos alle bewegingen uit kan voeren, mentaal sterk is en een zealous(toegewijd) mindset heeft.

Het Athlete Development Program is voor de atleten die willen trainen en die niets liever willen dan het beste uit zichzelf te halen. Wij zijn als coaches altijd bezig met onszelf verder te ontwikkelen en zijn toegewijd om constant weer een betere coach te worden, dit doen wij zodat we jou nog beter kunnen helpen om het beste uit jezelf te halen. Je kunt met dit programma verwachten dat wij het beste uit uit jou gaan halen als je bereid bent om daar zelf ook het werk ervoor te doen.**

THE COACH DEVELOPMENT PROGRAM
(CDP)

Het Coach Development Program (CDP)  is een traject waarin je de mogelijkheid krijgt om de vaardigheden op te bouwen om gecertificeerd te worden als Movement Specialist. Dit houdt in dat je in staat bent om de atleten te voorzien van goede instructie aangaande beweging, ongeacht de sport die je atleet beoefent. Je bent in staat om trainingsprogramma’s te schrijven voor elk onderdeel van de sport en daarbij ook het geplande resultaat te verkrijgen. Je bent in staat om de zowel psyche als het fysiek zo te vormen dat de atleet alle kansen krijgt om te excelleren op het hoogste niveau van zijn of haar sport. Tot slot betekent het dat je in staat zal zijn om blessures, pijn, plateaus, disfunctionele bewegingspatronen en emotionele barrières samen met de atleet op kan lossen.

Of het nu gaat om een masterclass, een seminar of een performance kamp, onze evenementen zijn opgezet om het beste uit jou te kunnen halen. Ons doel is om binnen de wereld van beweging* een revolutie te ontketenen, kiezen voor BVNSC is kiezen om deel uit te maken van deze revolutie. Gaande deze revolutie zal beweging een eigen domein gaan worden naast de al gevestigde domeinen van Westerse geneeskunde en psychologie.

Kinetic Network Theory

KNT the movement specialist’s approach to achieve excellence within training and athletes. IF you want to know more about our services

CONTACT US

EN | NL

ABOUT US

BART VAN NIMWEGEN
STRENGTH & CONDITIONING OR BVNSC

The company that naturally flowed out of the initiative started by Bart van Nimwegen in 2013. The initiative that we are taking is one towards a world where we strive to improve the quality of movement. Everyday we push the boundaries till we break them of what we can do with movement. Any given day is about getting the best out of yourself. This website is our platform to help you in getting every single inch out of the potential you have.

That is why we developed Kinetic Network Theory (KNT). In short KNT is the way to understand how movement comes to be, how systems co-operate with or compete against each other and how the behavior is of and between the kinetic chain in the human body. KNT is the way to accelerate your learning, understanding and application of movement to your body or to that of your athletes.

BE ALL YOU CAN BE

We believe that transferring knowledge & skills to athletes and coaches is a vocation for us. We see a lot of athletes and coaches that are looking for a better way. One where they can feel like they can use the intelligence, talents and passion they have for what they do. For this reason we have developed two programs:

THE ATHLETE DEVELOPMENT PROGRAM
(ADP)

The Athlete Development Program (ADP) is a tract where the athlete is provided with knowledge and education on how to develop athletic skills. The skills taught are foundational in becoming an elite athlete. We don’t promise you will be an elite athlete, but we will certainly give you the tool box to be one.

We will teach you how to breath, lift, move, recover, eat, live and compete. The goal we have with you after you finish the ADP is that you are that athlete on the competition floor that is excited in his every fiber to excel to go out and win. The one that is driven to all he can be. You will see an athlete that is strategic, great mover, mentally strong and zealous(means devoted) to achieving it all.

The Athlete Development Program is for the athletes that want to train. The ones that love to get something more out of themselves. We as your coach are certainly working at this very moment that you read this to be an even better coach to you, because we are dedicated in getting the best out of you. So you can expect that we will get the best out of you if you are willing to do the work.

THE COACH DEVELOPMENT PROGRAM
(CDP)

The Coach Development Program (CDP) is a process where you can acquire the skills to become competent enough to be certified as a Movement Specialist. This means you are capable of providing athletes with great instruction on movement regardless of the sport your athlete practices. Being capable of writing training programs for athlete for any aspect and getting the planned result when it is planned.

You will be capable to form an athlete’s mind and body over decades ahead to give them the capabilities to excel at the highest levels of their respective sports. Finally it means you have the competency to fix injuries, pain, plateaus, dysfunctional movement patterns and emotional weakness yourself.

Our events are always build with the sole purpose of getting the best out of you. Whether it be a masterclass, seminar or performance camp. Our goal is to revolutionize the world of movement, choosing us is choosing to be part of this revolution. Through the revolution movement will be its own valid domain of health standing with ease next to the big domains such as Western medicine and psychology.